LDS VIỆT NAM THIẾT KẾ VĂN PHÒNG THÀNH CÔNG GROUP

Ý tưởng thiết kế của LDS Việt Nam là làm bật giá trị cốt lõi của công ty, để khi khách hàng hay đối tác bước vào ngay tại sảnh đã hiểu phần nào về Thành Công Group. Màu Navy của sự chính trực, xanh lam học hỏi, màu cam là cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư và xanh lá hết lòng phục vụ. Cùng chúng tôi xem ý tưởng bên dưới nhé!
 
 
- Dự án: Sảnh văn phòng Thành Công Group
- Phong cách thiết kế: Morden
- Thiết kế: LDS Vietnam
 
LDS Vietnam - Local Decor Solutions
☎ Hotline HCMC - 0938 644 357
☎ Hotline Hanoi - 089 899 6357 | 0948 602 809
📍 Address 1: 21 Street 62, Thao Dien, Thu Duc City, HCMC
📍 Address 2: 141 Alley 189 Hoang Hoa Tham, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
📬Chat with us: m.me/LDSVietnam
🗣️Email us: manh.nguyen@lds.com.vn

Bài viết khác

Quản trị ESG

Quản trị ESG

Quản trị ESG đang trở thành nhu cầu cấp thiết ở nhiều doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững