LDS VIET NAM - WIN - WIN

Là một trong bốn giá trị cốt lõi của LDS VIET NAM, thể hiện niềm tin của các thành viên LDS VIET NAM, những người sáng lập và nhà điều hành LDS VIET NAM về nguyên tắc ứng xử trong công việc và cuộc sống, LDS VIET NAM-er thấu hiểu sâu sắc và đặt mình vào vị trí của khách hàng, đối tác và đồng nghiệp để cân bằng lợi ích của mình và các bên liên quan
Các giá trị cốt lõi đã giúp LDS VIET NAM trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và thi công văn phòng, và nhận được sự tin tưởng cao từ khách hàng dù khi thuận lợi hay những lúc khó khăn. Chúng tôi tin rằng, tạo ra giá tri nhiều hơn cho khách hàng, đối tác, nhà cung cấp là hành động đúng đắn và đem lại sự phát triển bên vững cho tất cả mọi người.
 
LDS Vietnam - Local Decor Solutions
☎ Hotline HCMC - 0938 644 357
☎ Hotline Hanoi - 089 899 6357 | 0948 602 809
📍 Address 1: 21 Street 62, Thao Dien, Thu Duc City, HCMC
📍 Address 2: 141 Alley 189 Hoang Hoa Tham, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
📬Chat with us: m.me/LDSVietnam
🗣️Email us: manh.nguyen@lds.com.vn

Bài viết khác

Quản trị ESG

Quản trị ESG

Quản trị ESG đang trở thành nhu cầu cấp thiết ở nhiều doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững