Hoạt động LDS Viet Nam

Hoạt động LDS Viet Nam

9 năm xây dựng thương hiệu LDS VIET NAM

9 năm xây dựng thương hiệu LDS VIET NAM

9 năm trước, LDS VIET NAM trở thành đơn vị thiết kế, thi công hàng đầu tại HCM. Hành trình ấy được đi bằng đam mê & khát khao kiến tạo ra những văn phòng tốt nhất tại Việt Nam

Quản trị ESG

Quản trị ESG

Quản trị ESG đang trở thành nhu cầu cấp thiết ở nhiều doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững