CÔNG TY CỔ PHẦN LSD VIET NAM

LDS VIET NAM thành lập năm 2014 với 3 lĩnh vực hoạt động chính:

  • Thiết kế - thi công Canteen
  • Thiết kế - thi công Văn phòng
  • Thiết kế - thi công Khu công nghiệp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

KHÁCH HÀNG VÀ LỜI CẢM ƠN