Quản trị ESG

Hiện nay, quản trị ESG đang trở thành nhu cầu cấp thiết ở nhiều doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững. Là người tiên phong và chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và thi công văn phòng, LDS VIET NAM cam kết tạo ra các giá trị bền vững cho xã hội thông qua văn phòng "xanh" và thân thiện với môi trường, đóng góp đáng kể cho các mục tiêu bên vững của khách hàng. LDS VIET NAM rất vui khi được đồng hành cùng nhiều khách hàng trong quá trình thực thi các chính sách ESG và cùng nhau kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn
 
 
LDS Vietnam - Local Decor Solutions
☎ Hotline HCMC - 0938 644 357
☎ Hotline Hanoi - 089 899 6357 | 0948 602 809
📍 Address 1: 21 Street 62, Thao Dien, Thu Duc City, HCMC
📍 Address 2: 141 Alley 189 Hoang Hoa Tham, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
📬Chat with us: m.me/LDSVietnam
🗣️Email us: manh.nguyen@lds.com.vn

Bài viết khác