LDS VIET NAM "Can-do" Core Value - Làm vượt hơn kì vọng

Trên cả mục tiêu lợi nhuận, LDS VIET NAM luôn mong muốn xây dựng một tổ chức lành mạnh, nhân văn và "hạnh phúc" dựa trên 4 giá trị cốt lõi của công ty: Can-do, Win-win, Sincerity and Inovative. Các giá trị cốt lõi thể hiện niềm tin của công ty, những người sáng lập và nhà điều hành LDS VIET NAM về các nguyên tắc ứng xử trong công việc và cuộc sống.
 
Với Can-do - Tinh thần Không gì là không thể khuyến khích các thành viên LDS VIET NAM vượt qua giới hạn của bản thân, tạo ra nhiều giá trị vượt hơn sự kì vọng của chính bản thân, đồng nghiệp và khách hàng mà không ngại khó khăn để tạo ra những tác động tích cực cho ngành nội thất văn phòng và xã hội.
 
LDS Vietnam - Local Decor Solutions
☎ Hotline HCMC - 0938 644 357
☎ Hotline Hanoi - 089 899 6357 | 0948 602 809
📍 Address 1: 21 Street 62, Thao Dien, Thu Duc City, HCMC
📍 Address 2: 141 Alley 189 Hoang Hoa Tham, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
📬Chat with us: m.me/LDSVietnam
🗣️Email us: manh.nguyen@lds.com.vn

Bài viết khác

Quản trị ESG

Quản trị ESG

Quản trị ESG đang trở thành nhu cầu cấp thiết ở nhiều doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững