LDS VIET NAM làm Canteen hàng nghìn suất ăn cho tập đoàn Thành Công

Tập đoàn Thành Công là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam đã đồng hành cùng LDS VIET NAM trong dự án canteen Thành Công tại khu công nghiệp VSIP

LDS VIET NAM đã góp phần cho hàng nghìn cán bộ tập đoàn Thành Công kiến tạo không gian các suất ăn công nghiệp, truyền cảm hứng và đạt tiêu chuẩn trong đảm bảo tiêu chuẩn của LDS VIET NAM và chủ đầu tư tập đoàn Thành Công

LDS Vietnam - Local Decor Solutions
☎ Hotline HCMC - 0938 644 357
☎ Hotline Hanoi - 089 899 6357 | 0948 602 809
📍 Address 1: 21 Street 62, Thao Dien, Thu Duc City, HCMC
📍 Address 2: 141 Alley 189 Hoang Hoa Tham, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
📬Chat with us: m.me/LDSVietnam
🗣️Email us: manh.nguyen@lds.com.vn
 

Bài viết khác

Quản trị ESG

Quản trị ESG

Quản trị ESG đang trở thành nhu cầu cấp thiết ở nhiều doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững